Akadálymentesített nézet

Szolgálati lakás MFP-SZL/2019 projekt, megvalósítás éve: 2021, Támogatás összege: 29.942.405 Ft

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Információk

Demográfiai, foglalkoztatási adatok (2016. január 1.)

  • Lakónépesség: 1484

              0-14 évesek: 288
            15-59 évesek: 889
            60-64 évesek: 89
            65 éves és idősebbek: 218

  • Óvodások létszáma: 
  • Általános iskolások létszáma: 
  • Regisztrált munkanélküliek száma: 
 

Testvértelepülés

Kápolna testvérfaluja az erdélyi Kápolnásfalu, Hargita megyében. A testvérkapcsolat 1993 óta áll fenn. Évenkénti találkozások, és a kölcsönös segítségnyújtás adja a kapcsolat lényegét. A testvérkapcsolat és a barátság szép tárgyi emléke Kápolnán az ajándékba kapott székelykapu és az óvoda kapuja.

 

Kisebbség

A községben viszonylag nagyszámú roma lakos él. Eltérően néhány más településtől, a kápolnai cigány kisebbség tagjainak szociális és kulturális helyzete jónak mondható. A rendszerváltozás előtt csaknem minden felnőtt dolgozott a helyi és környező ipari és mezőgazdasági munkahelyeken. Jelenleg jelentős a közöttük a munkanélküliek száma. A férfiak és a fiúgyerekek közül sokan tehetséges zenészek. A környező városok vendéglátóhelyein muzsikálnak. Az 1994-ben megválasztott kisebbségi önkormányzat évente szervez kulturális fesztivált, rendszeresen fellépnek községi rendezvényeken.

 

Egyház

A falu lakosainak döntő többsége római katolikus, közülük 70 % gyakorló vallásos. Kápolnán csak néhányan reformátusok. A kápolnai és a detki plébánia egy szolgálattevő paphoz tartozik. A Kápolna-Füzesabonyi Esperesi Kerületnek Kápolna a székhelye. A Kápolna papja Urbán Imre esperes. Szolgálatát 12 tagú egyháztanács segíti, pénztáros Burom Jánosné. A faluban női Rózsafüzér Társulat van. A női tagok minden hónap első vasárnapján a mise után kicserélik a titkot. Az egyházi szertartások közül a keresztelés, az első áldozás, az esküvők, a temetés és a bérmálás (az utóbbit Egerből celebrálják) és a búcsú (december 8.) a hívők kiemelt ünnepei. Szentmisék pénteken 16 órától (tavasztól 17 órától), vasárnap 11 órakor vannak. A falu lakói szívesen áldoznak anyagilag is hitéleti célokra, és a templom fenntartására.