Akadálymentesített nézet

Sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2013.02.12.

Kápolna Község Önkormányzata az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0025 azonosító számú, „A Tarna patak mederrendezése Kápolna községben” című Európai Uniós projekt keretében 94,9%-os támogatási intenzitás mellett 141.184.330,- Ft támogatásban részesült.

Kápolna Község Önkormányzata 2011. augusztus elején sikeres pályázatot nyújtott be a 148.615.085,- Ft elszámolható költségű projekt megvalósítására, melynek alapvető célkitűzése a község helyi vízkár elleni védettségének biztosítása, azaz az árvíz biztonságos elvezetésének érdekében a Tarna patak medrének rendezése.
A projekt további fontos célja, hogy a bel- és külterület elöntésével az intenzív művelés alatt álló kertek növényvédő és műtrágya szermaradványai, a gazdasági területeken lévő szennyező- és esetleges veszélyes anyagok ne károsítsák a környezetet, a vízfolyásokat. A csapadékvíz-elvezető rendszer befogadójaként is szolgáló patakmeder feliszapoltsága, benőttsége olyan mértékű, hogy a mértékadó vízhozam kártétel nélküli levezetésére nem képes.
A támogatási szerződés aláírására 2012.07.03-án került sor a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és az önkormányzat között. A projekt jelenlegi állása szerint kiválasztásra kerültek a lebonyolítást segítő szolgáltatók, valamint a lefolytatott közbeszerzési eljárások lezárását követően, 2013. január 10-én az építési munkák elvégzése tárgyában megtörtént a kivitelezési szerződés aláírása. A kivitelezési munkaterület 2013. január 28-án átadásra került, az építkezés a tervek szerint 2013. október 15-ig fejeződik be.
A település kül- és belterületét érintő mederrendezés 2470 m hosszon valósul meg, a patak nyomvonala adott, azon korrekció nem tervezett. Az erősen elfajult mederszakaszok kisvízi medrének helyreállítása vízépítési terméskő bedolgozásával kerül helyreállításra.
A beruházás keretében megvalósuló létesítmény rövid-, közép- és hosszútávon is garantálja a vízgyűjtő területről érkező vízmennyiség és a helyben keletkező csapadékvizek biztonságos elvezetését a bel- és külterületek veszélyeztetése nélkül.

Kápolna Község Önkormányzata
Cím: 3355 Kápolna, Kossuth út 12.

E-mail: kapolnapolghiv@gmail.com
http://www.kapolna.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Letölthető anyagok: