Akadálymentesített nézet

Szolgálati lakás MFP-SZL/2019 projekt, megvalósítás éve: 2021, Támogatás összege: 29.942.405 Ft

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Civil szervezetek

Az 1989-es rendszerváltás után a közösségi élet szervező fórumai a civil szervezetek lettek:

Kápolna Községért Közalapítvány

vezető: dr. Bereczné dr. Huszár Éva

A Kápolna Községért Közalapítvány 1997-ben alakult, 1998-tól tevékenykedik vállalása a Kápolnán élők életminőségének javítása. Kuratóriumi tagok: dr. Bereczné dr. Huszár Éva (kuratóriumi elnök), Dománszki József, Juhászné Szabó Éva, Kaló Miklós, Tóth Csilla (titkár) Polyák Sándorné (titkár), Urbán Imre. Eddigi tevékenységeik: 1999: köztéri szoborkompozíció létrehozása, 2000: Millenniumi Emlékpark kialakítása, Kápolna története c. falumonográfia kiadása, régészeti ásatások, erdélyi fiatalok utazása Kápolnára, 2001: a Kossuth-Dembinszky hársak állagmegóvása, kápolnai fiatalok erdélyi utazása, 2002: a templom külső tatarozása, díszkivilágítása; a Tájház kiállításának megrendezése, I. Kézműves tábor szervezése, 2003: II. Kézműves tábor, kisebb játszótér létesítése az iskolában, a templompark felújítása, 2004: III. Kézműves tábor, I. Adventi napok, erdélyi testvérkapcsolat támogatása, 2005: a szoborkompozíció környezetének megújítása, IV. Kézműves tábor, II. Adventi napok, részvétel az I. Kápolna Napja (falunap) szervezésében, erdélyi árvízi segélyakció, óvoda, iskola anyagi támogatása, 2006: Szent Antal szobor felújítása, részvétel a II. falunap szervezésében, Szent Antal-szobor restauráltatása, V. Kézműves tábor, III. Adventi napok, 2007: VI. Kézműves tábor partnerségben Feldebrővel, Aldebrővel, Tófaluval, a Tarna-völgyi történelmi emlékjátszótér tanulmánytervének és a Tarna-völgyi barangolás c. DVD-nek elkészítése a LEADER + Európai Uniós pályázat keretében, a Kápolna-Kápolnásfalu testvérkapcsolatának segítése, IV. Adventi napok, Kápolna ismertetőjének és új képeslapjának elkészíttetése, a Tarna menti kistérségi honlap kápolnai anyagának összeállítása, 2008: a település hagyományos rendezvényei (Kápolna Napja, erdélyi utazás, I. Mindenki karácsonyfája) meghatározott részének szervezése, I. Közép Tarna-menti vetélkedő 9 falu iskolásai számára, VII. Kézművestábor (4 falu diákjainak), V. Adventi napok, 2009: a település hagyományos rendezvényei (Kápolna Napja, erdélyi utazás, II. Mindenki karácsonyfája), meghatározott részének szervezése, a falunapra szóló pályázat megírása, a VIII. Kézművestábor (4 falu diákjainak), az VI. Adventi napok, II. Közép Tarna-menti vetélkedő 9 falu nyugdíjasai számára. Az alapítvány működésének 13 éve alatt 64 millió Ft értékkel gyarapította Kápolnát.
Elérhetőségek: Kápolna Községért Közalapítvány
Kápolna, Kossuth u. 12.
Telefon:+3630/594-7759
E-mail: eva@bereczdoktor.t-online.hu

Négy Évszak Baráti Kör

vezető: Polyák Sándorné

Tevékenységi kör: Megalakulásuk óta hagyományosan fellépnek a helyi és környékbeli falvak rendezvényein. Az Egyesület szervezésében alakították meg a néptánccsoportot és a hastáncosok csapatát. Az Egyesület keretein belül működik a Nyugdíjas Klub is. A Baráti Kör tagjai aktívan tevékenykednek Kápolna életében, szinte nincs olyan rendezvény, amelynek a szervezésében ne vennének részt.

 

Hársfavirág Alapítvány a Kápolnai Gyermekekért

vezető: Bertóti Tamás

Tevékenységi kör: A Kápolnai Tündérkert Óvoda rendezvényeinek, kirándulásainak, tevékenységének anyagi támogatása. A gyermekek képességeinek, sokoldalú fejlesztéséhez, kibontakoztatásához szükséges tárgyi ellátottság bővítése (játékok, könyvek, foglalkoztató eszközök vásárlása). A gyermekek neveltségi szintjének emelésében, ismereteinek bővítésében való segítségnyújtás (ismeretterjesztés, környezettudatos nevelés, oktatás, kirándulás szervezése). A gyermekek és családtagjaik egészséges életmódjának biztosításához való segítségnyújtás, hozzájárulás. Elsődleges célcsoportjuk a Kápolnán élő óvodáskorú gyermekek, akik közül számosan szegény családokban élnek, illetve közvetetten ezek családtagjai. Céljai megvalósítása érdekében az alapítvány adománygyűjtést, szponzorkeresést folytat, jótékonysági bálokat szervez, s igyekszik széleskörű, jó kapcsolatokat kialakítani és ápolni a helyi vállalkozókkal, intézményekkel, önkormányzatokkal és a helyi civil szervezetekkel.

Nyugdíjas Klub

vezető: Csikós Árpádné

Szent Erzsébet Karitasz Csoport

vezető: Szuromi Enikő

Tevékenységi kör: A szegények, rászorulók, bajbajutottak megsegítése. Egyedül élő idősek látogatása, ruha- és élelmiszerosztás szervezése.

Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete

vezető: Gazicsné Vitkovics Edina

Tevékenységi kör: Szociális segítségnyújtás, véradók toborzása, véradások megszervezése, gyűjtés szervezése, élelmiszerosztás.

Polgárőrség

vezető: Fülep Csaba, az önkéntes taglétszám: 50 fő